Ympäristösopimukset

Kuva. Auli Hirvonen

Hyödynnä ympäristösopimusta luonnon ja maiseman hoidossa! 

 
Tilallasi voi olla mahdollisuus hakea ympäristösopimusta, joka koskee perinnebiotooppien ja muiden luonnon monimuotoisuuskohteiden hoitoa. Maa- ja kotitalousnaisten maisema-asiantuntijat löytävät tilasi arvokohteet sekä selvittävät kanssasi mahdollisuudet ympäristösopimuksiin. 
 
”Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoito” -ympäristösopimus voidaan tehdä mm. perinnebiotoopeista, luonnonlaitumista, reunavyöhykkeistä, metsäsaarekkeista, muinaismuistokohteista ja maaseudun kulttuuriperinnön hoitamisesta. 

Ympäristösopimus tehdään viideksi vuodeksi. Hoidettavan lohkon tulee olla vähintään 0,05 ha ja koko sopimusalueen yhteensä vähintään 0,3 ha. Hakemus tulee toimittaa alueelliseen elinkeino- liikenne ja ympäristökeskukseen (ELY-keskukseen), ELY-keskukset tiedottavat vuosittain hakuajoista. 

 
 

Jaa