Kaupunkiniityt ja maisemapellot

Kuva. Leena Lahdenvesi-Korhonen

Viheralueiden B- hoitoluokkiin kuuluvat niityt ja maisemapellot ovat asukkaiden suosiossa ja merkittävä osa kunnan maisemaomaisuutta. Avoimien alueiden hoidolla saadaan edullisesti virkistysalueita asukkaiden käyttöön. Samalla ne lisäävät luonnon monimuotoisuutta ja pitävät maiseman avoimena.

Tietoa alueista
Kartoitamme alueet, niiden tilanteet sekä kehittämismahdollisuudet. Samalla määritetään kunkin alueen hoitoluokitus ja laaditaan hoitosuunnitelmat, joiden avulla on helppo pyytää tarjoukset alueen hoidosta.

Kartoituksessa

  • käydään läpi kunnan niityt, pellot ja avoimet näkymät
  • otetaan huomioon tehdyt selvitykset ja kaavoitustilanne
  • määritetään kunkin alueen nykytila, hoidon tavoitteet ja hoitoluokka.

Hoitosuunnitelmassa

  • suunnitellaan alueiden hoito niittämällä, viljelemällä, raivaamalla tai laiduntamalla
  • tehdään hoidon kustannusarvio
  • selvitetään tarvittaessa lähialueen urakoitsijat ja järjestetään maisemalaidunnus.

Tarvittaessa myös

  • koulutamme työntekijät avoimien alueiden hoitoon
  • suunnittelemme ja järjestämme maisemalaidunnuksen
  • selvitämme maisemanhoitourakoitsijoita ja  koulutamme hoitosuunnitelman toteuttamiseen
  • seuraamme alueiden hoidon vuosittain.

Jaa