Kaupunkiniityt ja maisemapellot

Kuva. Leena Lahdenvesi-Korhonen

Avoimet viheralueet eli niityt ja maisemapellot ovat keskeinen osa kuntien viherverkkoja. Ne tarjoavat asukkaille luontokokemuksia sekä mahdollisuuden perinteisestä maisemasta nauttimiseen. Avoimien viheralueiden merkitys korostuu rakennetussa kaupunkiympäristössä, jossa ne ovat suhteellisen harvalukuisia.  

Avoimet viheralueet kuuluvat B-hoitoluokkaan, ja ne voivat tuottaa monia hyötyjä kuten virkistystä, elämyksiä ja luonnon monimuotoisuutta. Avoimien viheralueiden kunnossapito on edullista, ja pienillä panoksilla alueet voidaan saada tuottamaan merkittäviä lisäarvoja ympäristöönsä. Niittojen lukumäärällä ja ajoituksella pystytään vaikuttamaan esimerkiksi alueiden monimuotoisuuteen, virkistyskäyttöön sekä maisemalliseen ilmeeseen. Kunnossapidon perusta on ajantasainen hoitoluokitus ja suunnitelmalliset kunnossapidon käytännöt.

 

Suunnittelupalvelumme avoimille viheralueille

·         viherpalveluohjelmat / kehittämissuunnitelmat

·         hoitoluokitukset

·         maisemapeltojen viljelykiertosuunnitelmat ja viljelysuunnitelmat

·         arvoniittyjen hoitosuunnitelmat

·         laidunalueiden hoitosuunnitelmat

 

Tarvittaessa myös

·         selvitämme lähialueen urakoitsijat

·         etsimme laiduneläimet ja hoidamme maisemalaidunnuksen järjestelyt

·         seuraamme alueiden kunnossapidon laatua

 

Tutustu referensseihimme ja pyydä tarjous! Räätälöimme mielellämme teille sopivan kokonaisuuden.

Jaa

Ota yhteyttä

Palvelut